Játék a Ludus csoportban

Triplagondol – Hármaslépés. A játék szabályai *

A nyomasztó társadalmi viszonyokat jellemző duplagondol kifejezést Orwell 1984 című disztópiájából ismerjük, a triplagondol viszont legyen egy vidám és remélhetőleg felemelő nyelvi/műveltségi játékban annak a gondolatsornak a neve, amelyben három névtől három lépésben eljutunk egy hármas szóösszetételig.

A feladvány és megoldása három lépésben

Kiindulásként megadom három jól ismert alkotó (esetleg előadó) nevét.

 1. Első lépésben meg kell találnotok a nevekhez tartozó azon 1-1 műcímet, és e címekben szereplő 1-1 azon kifejezést, amelyekkel
 2. a második lépésben úgy alkothattok 3 szóösszetételt, hogy a hozzáadott szavakból
 3.  a harmadik lépésben egy hármas szóösszetétel legyen összerakható az adott sorrendben.
Közlemények időrendben

Elsőre talán nehezen átlátható, jöjjön két példa, így azonnal érthető lesz. Utána feltétlenül olvassátok el a Jétékszabályok, megkötések, kiegészítések és Súgások – Alternatív megfejtések pontokat is.

Első példa

A feladvány:

 • Mihail Bulgakov
 • Thomas Mann
 • Aldous Huxley

………………

………………

A megfejtés: HÁZTŰZNÉZŐ. Merthogy:

1. lépés

 • Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita > MESTER
 • Thomas Mann: A varázshegy > VARÁZS
 • Aldous Huxley: Pont és ellenpont > PONT

2. lépés

 • HÁZMESTER
 • TŰZVARÁZS
 • NÉZŐPONT

3. lépés:

 • ház+tűz+néző = HÁZTŰZNÉZŐ

(A súgásokban – merthogy lesznek, lásd lentebb részletesen – általában a 2. lépés összetett szavaira vagy a megfejtésre fogok utalni, így a házmesternél például Csurka darabjára, a tűzvarázsnál Wagner zenéjére, a megfejtésnél Nyerges András regényére – de egyáltalán nem biztos, hogy a műcímes vonatkozások végigkísérik a lépéseket; ha igen, attól szebb-gazdagabb lesz a triplagondol.)

Második példa

A feladvány:

 • Carl Maria von Weber
 • Richard Wagner
 • Pietro Mascagni

1. lépés:

 • Carl Maria von Weber > A bűvös vadász > VADÁSZ
 • Richard Wagner > A bolygó hollandi > BOLYGÓ
 • Pietro Mascagni > Parasztbecsület > PARASZT

2. lépés

 • VADÁSZ > PILLANGÓVADÁSZ
 • BOLYGÓ > KISBOLYGÓ
 • PARASZT > PARASZTASSZONY

3. lépés:

 • pillangó+kis+asszony: PILLANGÓKISASSZONY

Lentebb majd részletesen, itt csak az említés szintjén egy tökéletes alternatív megfejtés: FŐPÁLYAUDVAR (FŐvadász-bolygóPÁLYA-parasztUDVAR), amelyet persze csak addig fogadhatnék el, mielőtt súgásban a Pillangó c. regényre/filmre, Pissarro Parasztasszony c. festményére, illetve Puccini operájára mint megfejtésre utaltam volna.

Játékszabályok, megkötések, kiegészítések

 • A játék operatív színtere a Ludus Facebook-csoport oldala. A csoport tagjait itt értesítem az új feladványokról és külön minden súgásról, eredményhirdetésről.
 • A feladványok szövege, a súgások, az eredményhirdetések, a pontozási verseny állásai elsődlegesen a jelen webhelyen (elsohely.net) követhetők nyomon
 • Beküldés: a megfejtések privát Facebook-üzenetként vagy a jelen oldal üzenetküldő alkalmazásával: kapcsolat – küldendők be.
 • A megfejtés minden esetben egy közkeletű, egybeírandó hármas szóösszetétel.
 • A második lépésben szereplő összetett szavak is közkeletűek, egybeírandók; a kiegészítés a kulcsszó elé vagy mögé egyaránt kerülhet.
 • Az első lépésben szereplő műcímek a játékba kerülő szót tartalmazhatják toldalékolt formában vagy összetételben.
 • Bár az igekötős szavak összetetteknek számítanak, ebben a játékban sem a megfejtések, sem a második lépések szavai között nem szerepelhetnek igekötős összetételek.

Időzítés, súgások, pontozás, alternatív megfejtések

 • A játék 2020. augusztus 30-án indul az első feladvánnyal
 • 21 feladvány közzétételét tervezem
 • minden új feladvány 5-tel osztható dátumú napon jelenik meg (tehát 5-én, 10-én, 15-én, 20-án, 25-én és 30-án)
 • eredményhirdetés december közepén
 • minden feladványhoz minimum 2, maximum 4 súgást adok
 • az első súgás kb. 24 órás kivárással követi a feladványt, újabb 1-1 nap elteltével jönnek a következők
 • a helyes megfejtés 5 pontot ér, ez minden súgás után 1-gyel csökken
 • a hibátlan alternatív megfejtések ugyancsak 5 pontot érnek; vitatható megoldás (pl. nem eléggé közkeletű, de bizonyíthatóan létező összetett szó) esetében levonhatok 1-2 pontot
 • ha egy játékos pontokat érő több megoldást is beküld (pl. egy vagy több alternatívat és súgás után az általam elgondoltat), akkor a pontok nem adódnak össze, és a játékos a pontversenyben legmagasabb pontszámú megoldásával vesz részt
 • súgás(ok) után alternatív megfejtést csak akkor fogadok el, ha nemcsak a feladvány alapfeltételének, hanem a súgás feltételének is megfelel
 • feltétlenül olvassátok el a további részleteket lentebb a Súgások – Alternatív megfejtések pont alatt.

Egybeírás, kötőjelek

A magyar helyesírásban az egybe- és különírás gyakran vita tárgyát képezi, így egyéni felfogásunkat félretéve ezúttal fogadjuk el mértékadónak a hiteles forrásokat, például az MTA helyesírási online szoftverét, és tekintsük úgy, hogy játékunkban egybeírt kettes és hármas szóösszetételnek számít az, amelynek elemeit egyesével ha begépeljük a http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/kulegy webhely adott mezőjébe, akkor javaslatként egybeírt szót kapunk – akkor is, ha ez nem az első javaslat. Természetesen mérvadónak számít A Magyar Nyelv Értelmező Szótára is vagy más, lehetőleg online elérésű szótár, lexikon.

 • A kötőjeles írásmód egybeírásnak számít!

Köznyelviség, közkeletűség, közismertség

Alapfeltevés, hogy a megfejtésül szolgáló hármas összetételek nemcsak szabályosak, hanem széles körben ismert, gyakran használatos állandósult kifejezések, tehát nem valami különlegességet neveznek meg. Ellenpéldák: bár szabályos összetételek és létező dolgokat neveznek meg, de a kabátzsebszösz, kutyaműszív, haranglábácsolat vagy perzsaszőnyeg-tisztító kategóriájú szavak nem játszanak, hanem ezeknél szokványosabb, közhasználatú kifejezések képezik a megoldásokat, mint például a közteherviselés, szódavízárus  vagy az ökörkörömpörkölt, netán az iparitanuló-képzés (hogy a mozgószószabály szerinti írásmód is kapjon itt reprezentációt).

 • Kivételnek számítanak a közismert művek címében szereplő összetételek, tehát a házmestersirató, a hóvirágünnep vagy a pillangókisasszony megfelel, és a hasnyálmirigynapló is szerepelhetne, ha nem lenne négyes összetétel.

A középső lépésben a műcímekből kivett szóval képzett kettős összetételek szintén általánosan használt kifejezések, tehát nem a szabályos képzésű és létező dolgokra vonatkozó zsanérsikoly és nem búvárfing, hanem ajtónyikorgás és gázbuborék.

 • Kivétel: a közbülső fázis kéttagú összetétele is lehet kevéssé használatos alkalmi összetétel, ha műcímben szerepel (pl. aranyszamár, pillangószív, liliomfi, roncsfilm).

Az első lépésben keresendő művek szintén eléggé ismertek. Ha a szerző igen jelentős, népszerű, „híres”, akkor persze valamivel mélyebbre mehetünk az életműben, de ha a szerző esetleg kevésbé élvonalbeli, akkor viszont a műve az ismertebbjei, jelentősebbjei közé tartozik (legtöbbször életrajzában főbb művei között felsorolt alkotás). Ha ettől mégis eltérnék, akkor a szerző neve után még valamilyen pótlólagos infót is megadok (pl. műfaj, megjelenés módja, ideje).

Kérem a játékostársakat, hogy a fentiekből kiindulva kerüljék mind az alig ismert, kiguglizott műcímekkel való operálást, mind a mondvacsinált, esetleges szóösszetételeket – az erőltetve kihozott és összerakott megoldásokat nem fogom elfogadni – de az enyémtől eltérő kifogástalan alternatív megoldásokat persze örömmel veszem és pontozom (erről alább).

Alkotók helyett esetenként lehet, hogy előadók vagy főszereplők nevével fogok a műcímre utalni (ezek gyakran jellemzőbbek a műre, mint maga az alkotó). Ahogy fentebb már említettem, a műcímben a kulcsszó nem feltétlenül tiszta formájában fordul elő: lehet ragozott, jelzett, képzett alakban; előfordulhat továbbá szóösszetételben is.

Súgások – Alternatív megfejtések

Az első két lépésben lehetséges túl sok variáció miatt ezek a feladványok segítség nélkül elég nehezen fejthetők meg. Vagy túl sok idő kell hozzájuk, vagy jó megérzés. Éppen ezért előfordulhat, hogy csak a súgás(ok) után érkezik az a megfejtés, amit feladtam.

 • A súgások esetében mindig elárulom, a feladvány melyik elemére vonatkoznak (általában a 2 lépés összetett szavaira vagy a megfejtésre).

Épp a sok szótársítási lehetőség miatt valószínűleg nagy az esély alternatív megoldásokra.

 • Ha az alter megfejtés teljesen korrekt (a fenti példafeladványban pillangókisasszony helyett főpályaudvar), akkor ugyancsak a maximális pontszámot érdemli akkor is, ha merőben eltér elgondolásomtól.
 • Ha azonban nehézkesnek, erőltetettnek, nem eléggé köznyelvinek-közkeletűnek, alkalminak tartom akár a végeredményt, akár a közbülső összetételeket, akkor nem fogadom el az alter megfejtést. (Ilyen döntés csak szubjektív szempontok alapján történhet, igyekszem a szigorúság és engedékenység között félúton maradni.)
 • Vitathatónak gondolt esetben (mondjuk nem eléggé közkeletű, de pl. szakszótárakban szereplő szó) 1-2 pontot levonhatok a maximumból.
 • Nem fogadom el az alter megoldást, ha súgás után érkezik (hacsak nem tesz eleget a súgás feltételének).

* Bár újabb (főleg szépirodalmi) írásaimban nem használok el-ipszilont, ám ez a játék a hivatalosan érvényes nyelvi normák keretei között zajlik, így indokoltnak tűnt, hogy a feladványok és a játék járulékos szövegeinek erejéig felfüggesszem az ly mellőzését.

– és innen akkor már elipszilon nélkül –

Díjazás

nyár közepén ezt a bejegyzést tettem közzé a névleg több mint 200 tagot számláló Ludus csoportban:

kedves pajtások! azt tervezem, hogy augusztus vége felé egy nagyobb, 20-25 fordulós, pontozásos és díjazásos, karácsony előttig tartó feladványsorozatot indítok, hasonlót a 2014-2015-ben lefuttatottakhoz. akkor, ha (néhányan) emlékeztek, pár kiadót sikerült megnyernem, hogy a saját felajánlásaimat könyvdíjakkal kiegészítsék, így az 50 fordulós (mindannyiunk számára kimerítő) erőpróba végén elég szép mennyiségű és értékű könyv jutott a legsikeresebb játékosok díjazására. most más konstrukciót találtam ki. TITEKET KÉRLEK könyvfelajánlásra. bizonyára mindannyiótok könyvtárában akadnak duplumok, fölös, nélkülözhető, vagy nagyvonalúan felajánlható könyvpéldányok, amejek a játék végén gazdát cserélhetnének úgy, hogy a legtöbb pontot szerzett játékosok valamejikének postán elkülditek. ahogy elképzelem, ez részben egyfajta KÖNYVCSERE is lehet, hiszen igen valószínű, hogy a felajánlók és a majdani díjazottak halmaza közt átfedődés lesz. az akció lényege nem is annyira a könyvek értékében, sokkal inkább a gesztusban, a módban, a szeméjesség szellemi értéktöbbletében rejlik. MOST EGYELŐRE AZT KÉREM TŐLETEK, itt jelezzétek, ha az ötletet támogatjátok és fel tudjátok ajánlani, hogy egy vagy több könyvet év végén, mintegy karácsonyi ajándékként is, az élmezőnyben végzett játékosok valamejikének szívesen elpostáznátok (hogy kavarodás ne legyen, a ki-kinek-et én fogom kiszabni). ha elegendő támogató jelentkezik, akkor a nagy őszi menetnek ez lesz a háttere, egyben izgalma. most még nem, de egy későbbi időpontban azt is kérni fogom, a felajánlott könyvek címét nevezzétek meg, ez talán fokozhatja a játékkedvet (akkor majd én is felsorolom saját felajánlásaimat). kösz előre is!

A bejegyzést 20-nál több tagtársam pozitívan értékelte, így a fentiek közzétételével egyidejűleg a könyvakciót is meghirdetem:

Kedves játékostársunk,

ha könyvdíjat ajánlanál fel a rövidesen induló játék majdani győztesei számára, akkor a következőre kérlek:

A Ludus csoportban tett 2020. aug. 25-i FELAJÁNLOTT KÖNYVDÍJAK kezdetű bejegyzésem alatt, légy szíves:

hozzászólásban nevezd meg – szerző, cím – azt az 1-3 könyvet (háromnál többel szerintem senki ne terhelje magát), amejet játékunk díjazására fel tudsz ajánlani, továbbá vállalni tudod, hogy karácsonyig (egy általam dec. 15 körül megnevezett díjazott számára) postai vagy más úton eljuttatod.

A díj lényege tehát nemcsak a felajánlás, hanem az eljuttatás is. A könyvfelajánlások külön oldalon listázva szerepelnek << katt (ez december közepéig bővíthető), az odaítélés módját, menetét és eredményét majd aktuálisan közzéteszem.

Talán ennyi. Jó játékot mindenkinek!

Balla D. Károj
2020. aug. 25.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.